Vážení spoluobčania, rodáci , priatelia,

Vítam Vás na nových oficiálnych stránkach obce, ktorými chceme prispieť k lepšej komunikácii medzi obcou a Vami.

Stránky budú prehľadnejšie bez zbytočných upútavok zamerané na aktuálne dianie v obci. Osobitnú pozornosť sústredíme na školstvo a následne na všetky spoločenské a záujmové združenia pôsobiace v obci. Stránka bude plniť aj doplnkovú funkciu úradnej tabule. Chceme touto formou poskytnúť viac informácií nielen domácim brekovčanom, ale aj tým ktorí sú roztrúsení po celom svete.

Éra elektronizácie spoločnosti a života vôbec napreduje míľovými krokmi. Postupné zavádzanie rôznych elektronických formulárov, ktoré doposiaľ boli len v papierovej forme bude prispievať k odbremeneniu a úspore času Vás všetkých. Všetky novinky budú na tejto stránke aktuálne zverejňované a zavádzané do praxe.

Chcem vysloviť presvedčenie, že tento krok prispeje k zvýšeniu podielu spolupráce Vás všetkých na rozvoji a napredovaní našej obce.

Prijmite môj úprimný pozdrav so želaním pevného zdravia a šťastia v osobnom aj profesijnom živote.

 

Ing. Peter Mihaľko, starosta obcepodpis peter